Waste King

Drtiče odpadu Waste King

Čistá kuchyně není problém, my víme jak na to! 
S námi kompletně vytřídíte kuchyňský odpad a recyklujete potravinový bioodpad!

Harmonie ve vaší kuchyni


Představte si, že máte v kuchyni o jediný elektrospotřebič více, o drtič potravinových odpadů. Je nenápadný, schovaný ve skříňce pod dřezem, namontovaný místo sifonu dřezu. Čeká, kdy ho budeme potřebovat. Vše co zbude při přípravě jídel: slupky z brambor, z okurek, banánů, mandarinek, skořápky vajec, zbytky těsta v míse, okrojený kousek přichyceného vršku bábovky, kosti z kuřete, filtr z kávovaru s "lógrem" a samozřejmě zbytky z talířů, to vše umí zpracovat.
Použití je jednoduché: pustíte vodu, zapnete vypínač drtiče a postupně ho "nakrmíte".
Všechno je během pár sekund rozdrceno a v podobě odpadní vody s drobečky odplaveno kanalizací do čističky odpadních vod.

Vaše kuchyně se stane místem, kde je všechno vyřešeno v příjemné harmonii,od přípravy jídla až po likvidaci odpadů.

Dovolte nám, abychom tuto elegantní variantu přiblížili a nabídli i Vám.

Nevyhazujte biologický odpad - vraťte ho zpátky do přírody!


Za pomocí drtiče, kompostéru nebo sušičky ekologicky recyklujete potravinový odpad z vaší kuchyně. Biologicky rozložitelný potravinový odpad (bioodpad) představuje nejhůře skladovatelnou složku odpadů z domácností i ze stravovacích provozů. Během krátké doby se začne roztékat, kvasit a přitahovat hmyz a hlodavce. Rozdrcením potravinového bioodpadu v kuchyňském drtiči odpadů vzniká odpadní voda, která má konzistenci naředěného džusu. Ten je snadno odplavován kanalizačním potrubím do čističek odpadních vod (ČOV) a mikroorganismy v biologických čističkách, tak dostávají potravu - živiny, které potřebují pro správný chod ČOV. Pokud potravinový bioodpad nerozdrtíte a nepošlete ho kanalizací do biologických čističek k tomu určených, pak se tohoto biologického potravinového odpadu zbavujete vyhazováním do popelnic a kontejnerů. Pokud je potravinový bioodpad vhozen do popelnice nebo kontejneru pro směsný odpad, znečisťuje se ostatní suchý odpad.

Nabízíme Vám elegantní řešení zpracování potravinového bioodpadu, rozdrcením v kuchyňském drtiči,
vznikají vysoce ekologické zdroje biologického materiálu.


Drtič odpadu neodvádí do odpadní kanalizace tuhý odpad. Z drtiče odpadu odchází rozmělněný potravinový odpad (ten obsahuje až 80%vody) a při drcení dochází k dalšímu rozředění potravinového odpadu. Vzniklá odpadní voda odtéká kanalizačním potrubím. Kanalizace jsou určeny pro odvádění odpadní vody a pro tento účel byly vybudovány.
Tyto jemně rozdrcené částečky potravinových odpadů neobsahují tuky, které by se usazovaly v kanalizaci a zatěžovaly čističku odpadních vod.
Rozdrcený potravinový bioodpad je přínosem pro ČOV mikroorganismy dostávají potravu živiny potřebné pro funkčnost biologické čističky odpadních vod.

Drtiče odpadu nabízíme ve verzi jak pro domácí kuchyně, tak pro profesionální gastro provozy. Kontaktujte nás s Vaší poptávkou.

 Waste_king